Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Nieuws

Van schone schijn naar schone energie
7 februari 2017 Bewezen is nu dat er een discrepantie lijkt te zitten tussen het werkelijk opgewekte aandeel groene energie en de hoeveelheid die gevoelsmatig wordt opgewekt. De Nederlander denkt dat er veel meer groen wordt opgewekt en dat we midden in de... Lees meer
Waarom grotere windmolens?
12 januari 2017 Fabrikanten zijn in staat om steeds grotere windmolens te maken. Met grotere wieken kan een moderne windmolen relatief meer schone energie opwekken. Daarmee stijgt de CO2-winst nog verder. Ook zorgen grotere windmolens ervoor dat de kosten voor deze goedkoopste vorm... Lees meer
Symposium Noordenwind geslaagd!
23 november 2016 Vrijdag 11 november was een bijzondere dag! We vierden dit heugelijke feit middels een symposium, met het thema “Burgerparticipatie voor windenergieprojecten”. Zes sprekers met verschillende achtergronden en subthema’s hebben hierover gesproken en dit zorgde voor een verdieping van het thema bij de... Lees meer
Jubilerend Noordenwind gelooft nog steeds in windenergie
9 november 2016 De aanmeldingen lopen nog steeds binnen. Veel mensen zijn geïnteresseerd in het onderwerp van ons symposium. Het Friesch Dagblad besteedt hier aandacht aan in de krant van woensdag 9 november.   Lees meer
Nederlandse windmolens hebben in 2015 ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014.
4 oktober 2016 Nederlandse windmolens hebben in 2015 met 7,6 miljard kilowattuur ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014. In 2015 stonden 139 windmolens op zee. Op land staan ruim 2000 windturbines en worden steeds hogere en efficiëntere molens geplaatst. Dat... Lees meer