Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Symposium Noordenwind geslaagd!

Vrijdag 11 november was een bijzondere dag! We vierden dit heugelijke feit middels een symposium, met het thema “Burgerparticipatie voor windenergieprojecten”. Zes sprekers met verschillende achtergronden en subthema’s hebben hierover gesproken en dit zorgde voor een verdieping van het thema bij de deelnemers. Het was verrassend om te zien dat de deelnemers van het symposium vanuit alle windrichtingen kwamen. Maar ook waren we verheugd dat we naast onze leden, ereleden en zelfs oud-bestuursleden, ook veel mensen uit de gemeenten en provincies mochten verwelkomen. En daarnaast natuurlijk ook partners vanuit de duurzame sector en andere vrienden en bekenden.

Wat een feest, wat een symposium! De reacties hierop waren positief, met name de diversiteit van de sprekers en hun toelichting zorgden voor een verdiepingsslag in de kennis van participatie. Van de 30 jaar Noordenwind is een magazine uitgebracht en dat werd door voorzitter Rob Lijzenga uitgereikt aan dhr. Smallenbroek (min.van EZ) en aan dhr. Schrier (Ged. Prov.Fryslân). Ook verscheen er een artikel in de Leeuwarder Courant van 12 november.