Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Noordenwind gaat verder met Obligatieroute en stopt met Ons DE Fonds

Vereniging Noordenwind  is vanaf haar oprichting, 30 jaar geleden bezig om burgerparticipatie bij duurzame energieprojecten gestalte te geven. Ze bezit meerdere windturbines, heeft meer dan 400 leden, een actief bestuur en twee beroepskrachten.

Schaalvergroting van duurzame energieprojecten en ook de veranderde wetgeving maakt dat het eenvoudig  ‘rondgaan met de pet’ geen optie meer is. Daarom is Noordenwind in 2015 gestart met de aanvraag van een AFM vergunning  voor Ons DE Fonds om hiermee de betrokkenheid van burgers bij nieuwe projecten mogelijk te maken. Hiervoor is een separate entiteit, Noordenwind Beheerder B.V. opgericht, waarvan Marcus Stevens en Johannes Houtsma de directie vormden.

Coöperaties, energiebedrijven, de rijksoverheid, gemeenten en concrete projecten toonden belangstelling voor deze oplossing die burgerparticipatie voor eigentijdse duurzaam energieprojecten mogelijk maakte.

Gaandeweg de aanvraag is echter gebleken dat door de meest recente interpretatie van de regelgeving door de AFM aanmerkelijk meer kosten en substance met de vergunningverlening gemoeid gaan dan o.b.v. de beschikbare informatie en adviezen mocht worden verondersteld. De AFM heeft hiermee toetreding door nieuwkomers als Ons DE Fonds nagenoeg onmogelijk gemaakt.

We zijn toen op zoek gegaan naar alternatieven en dat is gelukt! Een deugdelijke wijze om burgerparticipatie per project te realiseren, is ontwikkeld: uitgifte van obligaties, met een onafhankelijke en deskundige Stichting die hierbij de belangen van obligatiehouders behartigt.

Voor deze structuur is goedkeuring van De Nederlandse Bank verkregen en er is geen vergunning van de AFM nodig. Het vehikel Noordenwind Beheerder B.V. en Ons DE Fonds voegen in deze opzet geen waarde meer toe en zullen daarom worden opgeheven. Hierdoor zijn de kosten en de complexiteit aanzienlijk lager dan bij de structuur mét een uitgebreide AFM vergunning.

Meerdere projecten hebben inmiddels aangegeven met deze structuur uit de voeten te kunnen. De verwachting is, dat dit ook geldt voor banken en andere financiers van duurzame energieprojecten. Een aantal kleinere projecten is inmiddels reeds op deze wijze gestructureerd.

De Vereniging Noordenwind en alle mensen die zich voor Ons De Fonds sterk maakten betreuren het dat er veel tijd, energie en geld is gestoken in de vergunningaanvraag die door de AFM niet werd gehonoreerd. Uiteindelijk is een nieuwe en degelijke route gevonden die burgerparticipatie voor nieuwe projecten mogelijk maakt.