Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Van schone schijn naar schone energie

Bewezen is nu dat er een discrepantie lijkt te zitten tussen het werkelijk opgewekte aandeel groene energie en de hoeveelheid die gevoelsmatig wordt opgewekt. De Nederlander denkt dat er veel meer groen wordt opgewekt en dat we midden in de energietransitie zitten. Helaas, de energietransitie is nog maar amper begonnen….De  Leeuwarder Courant schrijft hier een serie van artikelen over en vandaag is nummer 1 hier te lezen met de bijhorende bijlage.