Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dit heeft consequenties voor de wijze waarop Noordenwind omgaat met persoonsgegevens van leden en certificaathouders. Wij hebben de naleving van de AVG beschreven in een Beleidsdocument. Tevens hebben wij Privacy Statement opgesteld.
Aan leden en certificaathouder vragen wij een Toestemmingsformulier in tevullen en ondertekend te retourneren.

klik hier voor het toestemmingsformulier
klik hier voor het Beleidsdocument AVG
klik hier voor het Privacy Statement