Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Over ons

Over ons

Noordenwind, is een vereniging ter bevordering van duurzame energie in Nederland met als doel het plaatsen, het exploiteren en het promoten van windmolens en van andere vormen van duurzame energie.

Noordenwind bundelt de kracht van mensen, die actief willen bijdragen aan schone energie maar die aan eigen huis geen mogelijkheid hebben voor een eigen windturbine.

 

30 jaar Collectief Bezit Windmolens

In 1986 begon Noordenwind met de bouw van windturbines  in een tijd dat groene stroom nog uitgevonden moest worden. Inmiddels heeft Noordenwind diverse windenergieprojecten gerealiseerd in Fryslân en Groningen waarvan er al enkele opgeschaald, afgesloten en/of gesaneerd zijn.

In totaal is door Noordenwind zo’n 70.000.000 kWh stroom duurzame stroom geproduceerd.

De vereniging oriënteert zich ook op andere schone energieprojecten als zonne energie, mestvergisting of energie uit afvalstoffen. Vrijwilligers van Noordenwind deden mee aan Dutch Solar Challenge, de Elfstedentocht voor zonneboten.

Voor nieuwe windenergieprojecten organiseert Noordenwind nieuwe mogelijkheden voor burgerparticipatie.

 

Vereniging

De missie van Noordenwind bestaat uit het exploiteren en promoten van duurzame energie zoals vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Noordenwind concentreert zich hierbij vooral op windenergie en op het realiseren van burgerparticipatie in nieuwe projecten voor windenergie.

 

Leden

De Vereniging Noordenwind telt op dit moment ca. 450 leden. Zij hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en bepalen daarin gezamenlijk het beleid van de vereniging op hoofdlijnen.

Leden hebben de mogelijkheid om financieel te participeren in nieuw op te zetten windparken en ze kunnen deelnemen aan de diverse vrijwilligers-werkgroepen van de vereniging.

Leden ontvangen ook de digitale ‘Nieuwsbries’ van Noordenwind.

 

Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van Noordenwind en hier wordt het verenigingsbeleid bepaald, de bestuursleden verkozen en de begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen vastgesteld. Twee keer per jaar wordt er een Algemene vergadering gehouden. Leden van Noordenwind kunnen de verslagen van de algemene vergadering opvragen via ons contactformulier.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging heeft de dagelijkse leiding van Noordenwind. Het bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Rob Lijzenga, voorzitter
  • Gerard Adema, secretaris
  • Roderik Wuite, penningmeester
  • Riet du Pré, lid
  • Woud van Woudenberg, lid
  • Bestuursondersteuning: Theresa Berg

 

Partners

De transitie naar een duurzame wereld is niet het werk van één mens of één organisatie; dat moeten we samen doen. En dat is een ontwikkeling die zich de laatste jaren steeds meer laat zien. Was het eerst nog een enkeling die zich inzette voor duurzame energieopwekking, nu werken vele partijen samen. Dat is ook de reden waarom we diverse partijen op onze site een plaats geven, zodat u ook kennis met hen kunt maken. Samen duurzaam.

rescoop-logo

 

ode-logo

nwea-logo

pawex-logo

En nog een paar interessante sites: www.windenergie.nl en www.rvo.nl

 

Historie

Van ons dertigjarig bestaan is een prachtig magazine uitgegeven! Hierin kunt u lezen wat we gedaan hebben, waarom we begonnen zijn en waarom we er nog steeds zijn. Het magazine is geschreven en vormgegeven door Minne Velstra van de Havenfamkes. En het resultaat mag er zijn! U kunt het hier digitaal in kijken, maar u kunt ook een exemplaar gratis aanvragen. Veel leesplezier en laat u vooral inspireren om mee te doen in de energietransitie!