Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Vereniging Noordenwind niet betrokken bij FIOD onderzoek

In diverse media wordt melding gemaakt van een onderzoek door de FIOD naar mogelijke oplichting  met beleggingen in windenergie. Er wordt daarbij verwezen naar een partij die “Noordenwind” als handelsnaam gebruikt. Hierdoor is er verwarring ontstaan met onze vereniging Noordenwind uit Leeuwarden.

De genoemde Noordenwind is een beleggingsbedrijf uit Oosterbeek wat handelt in vastgoed. Ook is deze partij gelinkt aan Hollandsche wind, welke belegt in windenergie. De Vereniging Noordenwind uit Leeuwarden is echter op geen enkele manier betrokken bij of verbonden met het beleggingsbedrijf Noordenwind/Hollandsche wind uit Oosterbeek. De Vereniging Noordenwind maakt al meer dan 30 jaar op een veilige en betrouwbare manier burgerparticipatie mogelijk in windenergie. Zij werkt juist aan het voorkomen van praktijken als die van Stichting Obligatiebeheer Noordenwind. De Vereniging en haar leden staan bekend als een uiterst betrouwbare partij die nimmer onderwerp geweest is van welk onderzoek door de autoriteiten dan ook.

Wij betreuren het zeer dat door de berichtgeving in de media, bij een aantal partijen het beeld is ontstaan dat de Vereniging Noordenwind onderwerp van onderzoek zou zijn. We hebben de media gevraagd om een rectificatie op het artikel te publiceren, waaruit duidelijk blijkt dat de Vereniging Noordenwind geen relatie heeft met de Stichting Obligatiebeheer Noordenwind die onderwerp is van het onderzoek.