Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Noordenwind freon fan Fossyl-Frij Fryslân!

Fossyl-Frij Fryslân ijvert voor extra inkomsten en organisatiekracht om de energietransitie zichtbaar te maken, mensen te betrekken en de omschakeling naar duurzame energie te versnellen. En dat onderstreept Noordenwind van harte en daarom zijn we freon geworden! Wij trommelen al dertig jaar op de trom om mensen in beweging te krijgen om op een duurzame wijze met onze leefomgeving om te gaan. En als je dat samen doet, is het geluid luider.

Een van de projecten waardoor men zichtbaar aanwezig is, is het project de Elfwegentocht. Het doel hierbij is om Fryslân in 2018 twee weken lang te laten voortbewegen op niet-fossiele brandstoffen. Dat klinkt vrijwel onmogelijk, maar met de Friese samenwerkingskracht moet dit kunnen slagen. Wij als Noordenwind willen hierin actief deelnemen. Wij wekken immers groene stroom op middels onze molens, waardoor elektrische auto’s fietsen, treinen fossielvrij kunnen rijden, ook die eerste twee weken in juli 2018! En ook u kunt daarin meehelpen, word lid van Noordenwind en/of meld u aan als Freon fan Fossyl Frij Fryslân en doe mee!

FFF-vrienden-van-fossiel-vrij-friesland-nieuws-energyboost-bouwe-de-boer

 

 

 

Omrop Fryslân maakte hier ook geluid over, leuk om even naar te kijken en te luisteren.