Noordenwind, vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland
Navigatie

Ons DE Fonds

 

De elementen zon en wind kent iedereen; iedereen is er zich van bewust en leeft er mee. Daarom vinden wij dat de opbrengsten van deze elementen ook ten goede moeten komen aan iedereen. Elk mens profiteert sowieso van het feit dat er schone energie wordt geproduceerd. Dit betekent een directe reductie van vervuilende CO2-uitstoot. Daarnaast moeten burgers in de omgeving van een park ook de vruchten kunnen plukken van zo’n park. Dat kan op vele manieren en in samenspraak met en door de burgers worden gedaan. Onze investeringen maken dat mogelijk, kortom rendement voor iedereen!

OnsDeFondsLogoNieuwHelvetica

Deze gedachtegang is voor Noordenwind leidend geweest om een eigen fonds in het leven te roepen. In 2015 hebben de leden ingestemd met de aanvraag van een AFM-vergunning en met het oprichten van de benodigde rechtspersonen zoals bijvoorbeeld de Noordenwind beheerder BV. Ons DE Fonds maakt inpassing van burgerparticipatie mogelijk op een wijze die voor banken en andere verstrekkers van vreemd vermogen acceptabel en aantrekkelijk is. In de tegenwoordige tijd dat windenergie een grote speler op de markt van duurzame energie is, zijn de bedragen die te investeren zijn, ook groot. Daarom dat we er alles aan doen om de burgerparticipatie zo goed te organiseren dat zowel de burger, als wel de initiatiefnemers van een park, als wel andere betrokken partijen hier de vruchten van plukken en beschermd zijn.

Ons Fonds heeft een eigen site, waar u veel informatie kunt vinden, nl. www.onsdefonds.nl